Nieuws
image

In het Bestuurlijk Overleg van 28 november jl. gaven de bestuurders van de OOR N&O groen licht voor het nieuwe visiedocument.

Het document heet Innovatief opleiden: koers Noordoost. Positieve gezondheid is een belangrijk thema. Binnen de opleidingen krijgen gezondheidsbevordering en preventie van ziekte meer aandacht. Andere thema’s zijn kwaliteit, individualisering, regionalisering, netwerkleren en ‘waardegedreven en doelmatig’.

U kunt het document Innovatief opleiden: koers Noordoost als pdf downloaden.

Deel deze opleiding